VABON AB

Ledningsrenovering

Vi löser VA problem

Relining

Relining självfall

Vabon erbjuder relining av självfallsledningar i dimensionerna 75-400 mm. Vi använder Epros Drain-liner som levereras av Trelleborg. Relining utförs med vräng-trumma där befintlig ledning infodras med nytt foder.

 • Dimensionering och typ av foder styrs av beräkningar enligt svensk vattens publikation P101
 • Strumpan sätts på plats och härdas med hjälp av ånga
 • Anslutande ledningar återöppnas med fräsrobot
 • Se tillverkarens demofilm

Äldre ledningar kan dras med många olika problem, såsom inträngande rötter, härdade fettklumpar eller cement. Vår fräsrobot kan återställa en lednings kapacitet och väsentligt skjuta fram en omläggning.

 • Rörsystemet inspekteras av Vabon för att fastställa dess skick och eventuell åtgärd
 • Bortfräsning av hinder i ledningar, såsom instickande rör, rötter, betong mm.

Relining tryckledning

Vabon kan även relina tryckledningar. Framförallt genom sliplining.

epros® DrainPacker - punktreparation

Vabon tillhandahåller det senaste inom punkreparationer. Tekniken vi använder möjliggör invändig lagning av dag- eller spillvattenledningar utan att grävning är nödvändig. Metoden fungerar lika bra i både plast och betongledningar. 

Så här går det till:

 • Med hjälp av vår filmutrustning lokaliseras skadan exakt och sätts ut
 • Tvåkomponentslösningen blandas ovanpå en armerande duk
 • Duken med lösningen på rullas upp på den s.k. packern
 • Packern skjuts in i röret i höjd med skadan och blåses därefter upp
 • Tvåkomponentslösningen härdar och bildar tillsammans med duken en stark lagning
 • Packern töms på luft och dras ut igen, därefter är röret klart för användning

Vi utför reparationer i de flesta dimensioner, kontakta oss gärna för mer information. 

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!