Om oss

Läs mer om oss och vår historia

Om Vabon

AB VABON grundades 2012 av Richard Blad, Martin Nyman och Christian Larsson. Målet då var att bygga ett bolag med fokus på såväl medarbetare som kunder, för att utveckla VA-branschen tillsammans.

Idag består Vabon av ca 40 medarbetare och har kommit att bli en av de ledande aktörerna inom VA-sektorn. Vi finns med vid flera av de stora infrastrukturprojekten i Västsverige och har många långvariga samarbeten med kunder som sätter höga krav på kvalitet.

Vad vi gör

Problemlösning är grunden till allt för oss på Vabon. Vår utgångspunkt ligger i att förstå behovet och se våra lösningar som möjliggörare att kunna ta oss dit vi vill. Inget projekt är det andra likt. Därför gör vi oss bäst när vi får vara med i hela kedjan från planeringtill lösning av komplexa utmaningar – och att vi har flera återkommande samarbeten av just den karaktären, är ett tecken på att vi är på rätt väg.

Än idag driver våra grundare Vabon med samma målsättning som dag ett. VA-branschen kan alltid bli bättre – även om ribban höjs över tid.


Vårt ansvar

Arbetsmiljö och kvalitet är alltid en högt prioriterad fråga på Vabon. Vi är noga med att samtliga medarbetare har den skyddsutrustning och förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt jobb på ett säkert och kvalitativt sätt – och ser till att kontinuerligt utbilda kollegor på såväl individnivå som med hela företaget.