VABON AB

Rengöring av vattenledning

Vi löser VA problem

Utförs med VAV P77 som riktlinje

Mekanisk rengöring – Vabon kan driva renspluggar både med vatten och luft

Desinfektion – Olika typer av desinfektion kan utföras för att rengöra vattenledningar i hus

Vattenanalys – Vabon har utbildad personal för att ta vattenprover

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!