VABON AB

Hyra Svets

Vi löser VA problem

Uthyrning av pe-svetsar, stumsvetsar och elektromuffsvetsar i flera storlekar

Hyr Stumsvetsar från 63 mm upp till 1600 mm i diameter på rör.

Hyr Elektromuffsvetsar från 20 mm upp till 1600 mm diameter på rör.

Hyr även ut kompletta stumsvetscontainrar, lyftsystem, rör rullar och väderskydd för våra stumsvetsmaskiner.

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!