VABON AB

Utförda Jobb

Vi löser VA problem

Svetsning av diffusionstät vattenledning 630 mm och gasledning 250 mm åt NRC i Göteborg. 

Vabon utför svetsningen av 1000 mm tryckspillsledningar till Borås nya reningsverk, Sobacken. Sammanlagt en dryg mil ledning för Veidekkes räkning. 

Vabon stumsvetsar nya ledningar på Lundbybadet för Göteborgs Park och Naturförvaltning. 

Vabon monterar GAP-ledning på Lilla bommen för Veidekkes räkning. 

Vabon svetsar processvattenledning och bygger ut brandvattennätet på Södra cell i Väröbacka för NCC:s räkning. 

Vabon utför svetsningen av ledningar till den nya fontänen på Götaplatsen åt Park och Naturförvaltningen. 

Vabon lagar en 1400 mm sentabledning för NCC:s räkning på Södra cell i Väröbacka. 

Läggning av vägtrummor åt NCC i Kärra. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!