VABON AB

TV-Inspektion

Vi löser VA problem

TV-inspektion av ledningar är ett väldigt effektivt sätt att ta reda på vilken kondition ett äldre rörsystem är i. Tillsammans med de tilläggstjänster vi erbjuder är det även ett effektivt sätt att kontrollera nylagda ledningar. 

Vi erbjuder:

  • TV-inspektion av dimensionerna 40-1800 mm
  • Filmning i enlighet med Svenskt vattens standarder VAV P91 och VAV P93
  • Spolning av nya och gamla ledningar enligt Svenskt vattens publikation VAV P77
  • Inspektion av gamla ledningar för att fastslå kondition och för att föreslå eventuella åtgärder
  • Kontroll av nylagda ledningar med profil- och deformationsmätning med laser

Vabon har genomgått STVF:s utbildning (Sveriges TV-inspektionsföretag) och är auktoriserade för rörinspektion.

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!