VABON AB

Täthetskontroll

Vi löser VA problem

Självfallsledning

Självfallsledningar täthetskontrolleras framförallt för att undvika inläckage av grundvatten. Detta görs oftast vid besiktning av nyanläggningar. AB Vabon kan som ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 hos Swedac utföra dessa kontroller med luft enligt VAV P91 från Svenskt Vatten.

Tryckledning

Tryckledning provning med vatten

Provning av tryckledningar kan utföras på flera sätt.

Den vanligaste metoden för PE rör är enligt VAV P78 från svenskt Vatten. Vabon kan vid behov även utföra provning enligt andra standarder tex ”Göteborgsmetoden” eller andra typer av förenklade tryckningar.

Tryckledning provning med luft stora volymer

Vabon kan som ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 hos Swedac. Trycksätta ledningssystem upp till 25 bar.

I många lägen kan det vara en fördel att inte behöva fylla nya ledningssystem med vatten. Tex om ledningen inte ska driftsättas förrän vid ett senare tillfälle eller om det råder brist på vatten.

Vabon kan då pröva ledningen enligt Energi Gas Normen med stöd av Renewtec Rapport 006:2007. Denna typ av prövning tar normalt lite längre tid och kräver att ledningen är helt överfylld.

Ackreditering

Vabon är ackrediterat som kontrollorgan C för trycksättning med gas.

Swedac_ackrediteringsmarke_faarg

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!