VABON AB

Proppning och förbipumpning av flöden

Vi löser VA problem

”Vi erbjuder en helhetslösning för proppning av dagvatten- och avloppsledningar upp till 2400 mm. I vårt koncept ingår installation, övervakning samt pumpning av vatten. Inget rör är för stort eller för litet för Vabon!

  • Proppning upp till 2400 mm
  • Pumpning av spill- och dagvatten
  • Digital realtidsbevakning gör att vi direkt ser om trycket sjunker i en propp eller om flödet ökar i den proppade ledningen.
  • Tillsyn efter dina behov

Hyr en rörpropp av Vabon.

Vabon kan hjälpa till med proppning av alla typer av ledningar. Vi har ett brett utbud av proppar som vi även hjälper till att installera för en säker arbetsmiljö. Även proppar med genomföringar i olika storlekar kan ordnas.

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!