VABON AB

Oförstörande provning av PE-rör

Vi löser VA problem

Vabon jobbar för att utveckla och höja standarden inom PE svetsning. Vi lägger mycket kraft på att utveckla våra testmetoder och vi samarbetar med ledande aktörer i branchen.

Ultraljud-Phased Array - oförstörande provning av PE-rör

Ett stort problem inom PE-svetsning har länge varit att den enda provningen av rör och skarvar som funnits tillgänglig har varit förstörande provning. Som första aktör i Sverige kan Vabon erbjuda provning av PE-rör och PE-tryckrör genom Phased Array teknik. Denna unika icke-förstörande metod låter oss snabbt och enkelt prova elmuffskarvar för att fastställa svetsfogens kvalitet.

Metod för ultraljudsprovning

Den aktuella skarven bedöms först visuellt enligt riktlinjerna i DVS 2202 Supplement 2. Därefter delas den upp i ett antal sektorer som skannas med ultraljud. Med hjälp av materialet ultraljudsinspektionen ger oss kan vi bekräfta felen i den visuella bedömningen eller hitta brister som inte syns utifrån. Många gånger hade dessa brister kunnat klara en provtryckning men förkortat ledningens livstid.

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!