VABON AB

Läcksökning

Vi löser VA problem

Vi är experter på läcksökning

En läcka på ett trycksatt ledningssystem kan vålla en mängd olika bekymmer. I de allra flesta fall finns det ett likhetstecken mellan en läcka och ekonomisk förlust. Det är därför av högsta vikt att snabbt kunna isolera var på ledningssträckan det läcker.

Att hitta en läcka är ett detektivarbete. Det handlar om att samla ledtrådar om ledningssystemet. Genom att studera ritningar, prata med installatörer och lyssna på ledningen kan vi begränsa och söka på rätt ställe. När det är gjort fyller vi ledningssystemet med spårgas och söker av området med marksond. På detta vis kan vi oftast snabbt hitta läckan.

Kontakta oss om du behöver hjälp med läcksökning. 

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!