VABON AB

Läcksökning

Vi löser VA problem

Vi är experter på läcksökning

En läcka på ett trycksatt ledningssystem kan vålla en mängd olika bekymmer. I de allra flesta fall finns det ett likhetstecken mellan en läcka och ekonomisk förlust. Det är därför av högsta vikt att snabbt kunna isolera var på ledningssträckan det läcker.

Att lokalisera en läcka är ett detektivarbete. Det handlar om att samla ledtrådar om ledningssystemet. Genom att studera ritningar, prata med installatörer och lyssna på ledningen kan vi begränsa och söka på rätt ställe. När det är gjort fyller vi ledningssystemet med spårgas och söker av området med marksond. Med hjälp av dessa metoder kan vi oftast snabbt hitta läckan.

Kontakta oss om du behöver hjälp med läcksökning av vattenledning.

Stora besparingar när man åtgärdar läckor

En vattenläcka kostar mycket pengar och även små läckage blir kostsamma över tid. Något så trivialt som en rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten per dygn och ett läckande rör eller ledning kan göra av med mycket mer än så. Detta innebär att man som fastighetsägare kan spara stora pengar på att hitta och åtgärda läckor snabbt. Utöver själva vattenkostnaden så kan läckor föra med sig andra kostnader i form av vattenskador och liknande.

Tecken på att du har en vattenläcka

Nedan följer en lista på vanliga tecken på vattenläckor:

  • Trycket sjunker i ledningarna
  • Instabila vattentemperaturer
  • Vattenförbrukningen ökar utan förklaring
  • Vattenmätaren visar att det förbrukas vatten trots att det inte sker

 

Vi hjälper dig med läcksökning

Vi utför läcksökning av de flesta typer av läckor i ledningar och rör och hjälper dig att hitta läckage i vattenledningar. Vi har lång erfarenhet av att lokalisera och åtgärda läckor och skador och du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon när du behöver hjälp med läcksökning.

Läcksökning

PE svetsning

Svetsning av små och stora vatten, avlopp och gas system.

VA problem

Vi löser inkopplingen, proppningen eller lagningen

Uthyrning

Uthyrning av special utrustning.

Kontroll verksamhet

Vi utför dina kontroller.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert projekt?

Kontakta oss direkt!